<empty>

Kulturell intelligens øker tilpasning, prestasjon på jobb og generell velvære i utlandet. 11. januar 2016

De siste årene har et stort antall studier vist en klar sammenheng mellom kulturell intelligens og hvordan utstasjonerte integrerer seg lokalt, presterer på jobb og med generell trivsel. Sistnevnte er et resultat av at det reduserer stress og usikkerhet i møter med lokal kultur. Ikke overraskende, er det også en sammenheng med hvor fornøyd utstasjonerte er med oppholdet sitt.

Fordelene gjelder også for de som arbeider i tverrkulturelle team, når gruppemedlemmer har kulturell intelligens er det mindre friksjon og høyrere samhold mellom medlemmer. Gruppen viser en høyere evne til å trekke på hverandres kunnskap og kompetanser, dele ideer med hverandre, som resulterer i krysspollinering; ofte en nødvendighet for å finne gode og kreative løsninger på gitte problemer. Relatert de med høy kulturell intelligens har et bredere nettverk å trekke på når de søker råd i arbeidssammenheng.  Disse fordelene er kun et utdrag av de som er identifisert, for å se en mer komplett liste, se nederst i artikkelen.*

Hva er kulturell intelligens?

Kulturell intelligens (CQ) består av fire faktorer:

Meta kognitiv CQ måler hvor bevisst du er på kulturelle aspekter i en gitt situasjon, evnen til å analyse og forstå hva som skjer, for så å tilpasse hvordan du oppfatter den. Sentralt er evnen til å stille spørsmålstegn ved egne antakelser og tilpasse det du vet til å passe med ny informasjon.
Kort sagt, er det evnen til å lære.

Kognitiv CQ handler om hvor mye du vet om normer, skikker og adferd der du er, både med tanke på det som er likt og det som er forskjellig. For eksempel holdning til tid, makt / stilling og hva som forventes i en gitt relasjon.
Kort sagt, er det hva man kan.

Motivasjon CQ dreier seg som evne, energi og interesse for å vurdere kulturelle forskjeller; et kritisk aspekt, da det er driveren som gjør at man klarer å holde engasjementet som er nødvendig for at de tre andre faktorene skal være gjeldene.  
Kort sagt, er det ønske om å lære og utøve.

Adferd CQ. Mens de tre første faktorene handler om mentale evner som setter deg i stand til å vite hva som er passende i en situasjon, handler adferds CQ om evne og villighet til å utøve det i praksis; å finne måter å forsøke, tilpasse og være på en måte som kan kjennes uvant og ikke helt i tråd med den du er. En komponent er å ha et fleksibelt språk, slik at man kan tilpasse måten man formidler et budskap. For å lese mer om denne faktoren, se Cultural Dexterity.
Kort sagt: er det evnen til å gjøre.

Kulturell intelligens kan utvikles

Som kommer frem fra beskrivelsen over, er kulturell intelligens en tilegnet evne som krever øvelse i hver av de fire faktorene. Meta kognitiv CQ kan utvikles ved å lære- og bruke kulturelle verktøy som gir perspektiv, slik som Hofstedet dimensjoner.  Kognitiv CQ kommer av å ha interesse og lære om kulturen i landet. Ved å se mulighetene og fordelene av å forstå, øker også motivasjons CQ. Med øvelse i hvordan ta i kunnskapen i bruk og strategier for hvordan tilpasse adferden til å være både effektiv og i tråd med egne verdier, øker også adferds CQ.

Den raskeste måten å heve sin kulturelle intelligens er å flytte til et annet land og sørge for mye interaksjon med lokale. Evnen kan også utvikles når man arbeider i et krysskulturell team hvor det er fokus på læring.

ASC kursene er bygget rundt disse fire faktorene, slik at deltakerne er i stand til å ta dem i bruk og utvikle sin kulturelle intelligens når de flytter.

*OUTCOMES PREDICTED BY THE CULTURAL INTELLIGENCE SCALE

Individual Outcomes

Psychological

 • Intercultural and psychological adjustment
 • Work adjustment
 • Psychological well-being
 • (Lower) Culture shock
 • (Less) Emotional exhaustion
 • Expatriates’ intention to complete assignment
 • Satisfaction with expatriate assignment
 • Expectations about goals of culturally diverse interaction partners

Behavioral

 • Frequency and likelihood of idea sharing with culturally different others
 • Development of social networks for international students
 • Heterophily of social networks within a multinational corporation
 • Intercultural cooperation

Performance

 • Task and contextual performance
 • Leader performance in culturally diverse teams
 • International leadership potential
 • Cross-border leadership effectiveness

Group outcomes

Psychological

 • Affect-based trust in culturally diverse dyads
 • Team cohesion in multicultural teams

Behavioral

 • Information integration behaviors and cooperative relationship management behaviors in intercultural negotiation pairs
 • Fusion teamwork in multicultural teams

Performance

 • Joint profits of intercultural negotiation pairs
 • Creativity performance of intercultural dyads
 • Team creativity in multicultural teams
 • Team performance of multicultural teams

For a full list references and a summary, please see:

Leung, Kwok, Soon Ang, and Mei Ling Tan. "Intercultural competence."Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 1, no. 1 (2014): 489-519.


 


 

 


 
Logg inn:
Velg region på kartet