<empty>

Hva motiverer til en utstasjonering? Resultater fra ASC studien 5. mai 2015

Som forventet er det forskjellige ting som motiverer arbeidstaker og ledsager for en utstasjonering; og for arbeidstakere er det karrierehensyn som veier tyngst. Men bedt om å fordele 100 poeng på elementer som bidro til valget om å utstasjoneres, var det kun ca. 40 poeng som i snitt ble gitt til elementer knyttet til jobb. Resten gikk på faktorer som egen- og families utvikling, og det som ble beskrevet som ”Eventyrlyst”. Imidlertid var det spredning i svarene, hvor et fåtall hadde jobbfaktorer som svært viktig, noe som faktisk dro opp snittet for alle.

Eventyrlysten står også sterkt hos ledsager, som i snitt ga det ca. 20 poeng, godt under faktoren om: ”Muligheter for partner” som får 30 poeng. Den tredje store faktoren for ledsager er ”Barnas skole”.

Sett under ett, viser dette at selv om det er stillingen som er den største enkeltfaktoren når man vurderer en utstasjonering, er det familie og personlige sidene som avgjør hvorvidt man takker ja eller nei.

Resultatene er hentet fra ASC studien, hvor utstasjonerte har svart på en undersøkelse ett år etter utreise. Tallene presentert her er basert på 150 svar på denne undersøkelsen.  

I samme undersøkelse ble respondentene spurt om til hvilken grad de vil anbefale andre som skal utstasjoneres å delta på et ASC Utreisekurs. Snittkarakteren var 6 ut av 7; en sterk anbefaling fra de med relevant og fersk erfaring fra å ha flyttet.

 

 

 


 


 

 


 
Logg inn:
Velg region på kartet