<empty>

Skap flaks ved å ta hensyn til lokal overtro 22. august 2013

De fleste av oss fnyser av overtro, ser det som irrasjonelt og helt uten en plass privat eller på jobb. Slik er det ikke i andre land, hvor tro og overtro spiller en mye større rolle. I USA innrømmer 25% å være overtroisk, og i Kina sier en av tre at de tror på spåkoner. Rasjonelt sett har tall som 13 og 666 kun en numerisk beskrivelse og kan i så måte ikke påvirke noe utover tallets egen verdi. Men likevel er det noe ved tallene som kan gi subtile assosiasjoner, alt fra et lite distraherende smil, til frykt for at det kan skape uhell. Selv en liten distraksjon med negative assosiasjoner kan gi en trå start på et første møte.

Spørsmålet er ikke hvor viktig du syns overtro er, men:
• Vil du risikere å starte en relasjon med en person som får negative innstillinger for noe som er uforklarlig og irrasjonelt?
• Kan du dra fordel av å kommunisere at du har satt deg inn i, og respekterer den lokale kulturen, på det hverdagslige nivå?
• Hva koster det å ta hensyn til detaljer som bringer flaks eller uflaks?


Betydningen av tro og overtro er person- og kulturavhengig, på samme måte som ting som har positive eller negative assosiasjoner. Tallet 13 er uheldig i vesten, mens tallet 9, som høres fonetisk ut som "lidelse" på Japansk, bør unngås. For eksempel, et tilbud på noe som koster 99kr. uttales da som "lidelse lidelse", som neppe får varen til å fly av hyllen. Tilsvarende, tallet 4 høres ut som "død" på Japansk og Kinesisk, som gjør at mange selskaper unngår å bruke tallet. Ser man på produktseriene til Sony fotoutstyr, finner man overraskende mange produktserier som går fra 3-serien til 5-serien og videre til 6 og 7.

I Malaysia, et land hvor øst møter vest i forretningsverdenen, har flere hoteller hverken etasjene: 4, 9 eller 13; dog er det flere som har, for eksempel, etasjene 12a og 12b. I India, hvor tall som ender på null er uheldig, er det ikke uvanlig å legge til 1 rupi når man gir pengegaver, slik at beløpet blir for eksempel 1001. I Italia, der tallet 17 er uheldig ble den 17 svingen i bobbanen kalt "Senza Nome" som betyr "uten navn" da det var OL is Torino i 2006. Tilsvarende er tallet 8 sett som heldig i Kina og er forbundet med suksess og fremgang; og OL i Beijing startet nøyaktig 8 sekunder over 8 på kvelden, den 8. August (den 8 måneden) i 2008.


 

  Bilde fra en heis i en boligblokk i Shanghai. Merk at etasjene 4, 13 og 14 mangler.

Det er selvfølgelig ikke bare tall som kan signalisere hell, eller uhell, blant mange Kinesere spiller Feng Shui en rolle for hvordan kontor og hjem skal innredes; da med tanke på himmelretning og farger for å nevne noe.

Hensyn til de store linjene i tro og overtro kan være "det lille ekstra" som gjør livet lettere i utlandet; og når det koster lite å inkludere det, er det en vel verdt. Det kan være en verdiful kost-nytte beregning.


 

 


 
Logg inn:
Velg region på kartet