<empty>

Sett deg inn i lover og regler når du skal bo i et fremmed land5. august 2013
Et lands lover og regler er som oftest et produkt av verdiene i landet. Dette betyr at en kommer langt med sunt bondevett, instinkt og fornuft i forhold til hva som er rett og galt, lovlig og ulovlig, så lenge en er i sitt eget land. Når en flytter til et annet land, med en fremmed kultur, er det andre regler som gjelder; disse bør en lære seg å ta hensyn til.

I flere av Gulfstatene er alkohollovgivningene hentet fra Koranen, og består av forbud og strenge straffer for brudd på disse. I Indonesia garanterer grunnloven for religionsfrihet og der er det seks offisielle religioner. Samtidig er det forbudt for lokale å være ateist eller agnostisk, og blasfemi er straffbart. I fjor fikk en indonesisk ateist 2,5 års fengsel for å ha skrevet: "God does not exist" på Facebook.

I USA holdes eiendomsretten svært høyt, og setter en kraftig begrensning på hvor en kan ferdes i skog og mark. Denne står i sterk kontrast til den norske friluftsloven og henger sammen med ansvaret som følger med eiendom, hvor eieren kan stå ansvarlig når en person blir skadet på, eller på grunn av annens eiendom. Derfor er det vanligvis tryggest å forby ferdsel. Som sagt, lovene er som oftest grunnet i lokale verdier.

Konsekvensen av regelbrudd varierer stort, fra bøter i deler av Tyskland for å vaske bilen sin når den står på gaten, til svært alvorlige konsekvenser, som å forårsake en bilulykke når en er alkoholpåvirket i Dubai. I sistnevnte eksempel kan det medføre fengsel, bot, inndragning av kjøretøy og deportasjon. Uvitenhet er ingen gyldig unnskyldning.

Reiser en som turist til et fremmed land, blir en oppfordret til å orientere seg om regler som en oftest vil støte på i feriesammenheng. Skal en bosette seg er det vesentlig flere aktuelle situasjoner en møter på, og regler en må sette seg inn i. Forruten informasjon som er gjort tilgjengelig av myndighetene i landet, er det også lurt å orientere seg med andre utlendinger, som har bodd i tilreiselandet over en lengre periode. De og har gjerne friskt i minne hva de selv lurte på når de kom flyttende og er gode kilder til hva som er gjeldende praksis.

Er uhellet først ute, bør en også være bevisst på at lovverk og prosess kan være svært forskjellig fra det en selv er vant med. Her kan det være kritisk å søke råd hos noen som kjenner lokal praksis godt, før man går i gang med en sak.

Utover det å unngå ubehageligheter vil kunnskap om lokale lover, regler og praksis bidra til dypere forståelse av lokal kultur og bakgrunnen for hvorfor ting gjøres slik eller sånn. Som et eksempel har flere utenlandske ledere ansatt i Norge fått økt innsikt etter å ha satt seg inn i arbeidsmiljøloven, hvor de ser tydelig hvilke rettigheter ansatte forventer og har krav på. Tilsvarende, kunnskap om "Strandloven" viser hvilken utstrakte rett tilgang nordmenn har til bruk av stranden, noe som hører til sjeldenheten i et verdensperspektiv og de færreste gjester tar som en selvfølgelighet.

 
Logg inn:
Velg region på kartet