<empty>

Small talk: et verdifullt verktøy for å bygge relasjoner27. febrar 2013 Small talk benyttes daglig i mange situasjoner; i møte med mennesker en ikke kjenner godt, lunsj på jobb, møtepauser, ved sosiale arrangementer for å nevne noen. For mange er hensikten å holde en hyggelig tone og for å unngå pinlig stillhet. Small talk kan imidlertid også brukes bevisst for å gi et godt førsteinntrykk og for å danne seg et bilde av den en møter, og legge grunnlag for å videreutvikle relasjoner. En studie av MBA studenter på Stanford understreket viktigheten av small talk; studien viser at evnen til å snakke i sosiale settinger er den beste indikator på suksess i forretningsverdenen*. Nøkkelen ligger i å velge rette tema og holde dialogen balansert og levende.

Mens det i kjente omgivelser er ofte lett å finne tema, blir det mer utfordrende i en fremmed setting. Hvilke tema som egner seg avhenger av mange ting, som land, kultur, yrke, samfunnslag og kjønn for å nevne noen. Dette kommer særlig klart frem når man begynner å jobbe i en ny kultur og må raskt ta til seg hvilke tema som dominerer i miljøet. Frem til man har kontroll på disse, kan man veie opp for manglende kunnskap ved å vise genuin interesse for vertens tema.
Small Talk

Tross variasjoner finnes tema som går igjen i mange land:

 • Sport
 • Populær kultur, som film og bøker
 • Mat og drikke, både hjemme og på restaurant
 • Været
 • Turisme
 • Delte interesser og hobbyer, slik som kjæledyr og aktivitet

En gylden regel er å snakke sin andel av tiden, så når man er to, snakker man halvparten, er gruppen tre, en tredel osv. Dette gjør at alle parter føler at de både fikk vist seg frem og fikk dannet seg et inntrykk av den andre. Når en person dominerer samtalen, får vedkommende ingen føling for de som lyttet, og tilhørerne opplever at de ikke ble hørt og kan trekke sluttingen at deres bidrag ikke er verdsatt. Dette kan raskt skje når kunnskap om tema er skjevfordelt mellom partene. Et vanlig eksempel er at en hundeeier snakker om hunder til en som selv ikke har dyr.

En annen gylden regel er å unngå sterke og / eller kontroversielle meninger. Selv om det ofte tilsynelatende går bra, særlig når en har god kunnskap og belegg for sine meninger, er det en risiko for å støte andre, som vil bære negative assosiasjoner til deg over tid. At andre er uenige med ditt syn kan komme frem i dialogen, men ofte sier ikke vedkommende noe i frykt for at samtalen skal eskalere og skape en ubehagelig stemning. For å fortsette hundeeksempelet: å kritisere uoppdragene hunder kan støte en som selv har et udressert kjæledyr. Viktigheten av å unngå sterke meninger varierer med tema: De aller fleste har høy takhøyde for uenigheter om idrettskamper sendt på TV, men uenigheter om religion, som er dypt fundert i tro og identitet, kan være svært sårende.

Et godt tema legger fundamentet for samtalen, men det krever god evne for å holde samtalen interessant, levende og i gang. Fem gode råd er:

 1. Ikke bytt eller overta tema. Gi en støttende kommentar og et oppfølgingsspørsmål til det som ble sagt. Initiativtakeren har som oftest mer å si; gi han/henne muligheten til å føle seg interessant. Relaterer du temaet til noe du selv har opplevd, kaprer du samtalen og bryter flyten til den andre.
 2. Still spesifikke fremfor generelle spørsmål. For eksempel, "hvordan går det" er et spørsmål som ber om et intetsigende svar, slik som: "bra". Vær heller spesifikk: "Vi liker å spise ute og leter etter gode restauranter, har du noen å anbefale?". Dette gir mulighet til utbrodering.
 3. Blir man stilt et generelt spørsmål, gi et spesifikt svar. Så blir du spurt: "hvordan går det", svar noe som: "veldig bra, vi spiste på en Thai restaurant i går som hevet hele kvelden".
 4. Unngå negative kommentarer eller observasjoner, det kan fort gi inntrykk av at en er en negativ person.
 5. Når du ønsker å avslutte samtalen, konkluder temaet. Har dere snakket om restauranter, avslutt med: "Det var gode forslag; nå gleder jeg meg til neste gang vi skal spise ute". Dette bringer samtalen til en naturlig sirkel og dermed en god avslutning.

Det kreves mye øvelse og bevissthet for å heve sin evne til god small talk. ASC har egne kurs for de som arbeider internasjonalt i hvordan en best mulig kan bruke dette, og andre verktøy, for å skape flere og bedre relasjoner. Tema inngår også i våre utstasjoneringskurs. Ta kontakt for mer informasjon.

*Thomas H. Harrell and Bernard Halpert, Attributes of Successful MBA's: A Twenty-year Longitudinal Study.

 
Logg inn:
Velg region på kartet